Kominictví, komíny, krbová kamna

Kominictví Doležal

02-11-17-10-25-12-facebookpng.png02-11-17-10-25-47-you-tubepng.png02-11-17-10-27-05-intsagrampng.png

KDE NÁS NAJDETE ?

KOMINICTVÍ

KANADSKÁ KAMNA

Vilová 3, 466 01
Jablonec nad Nisou

 

PRO OBJEDNÁVKU

ČIŠTĚNÍ A SLUŽEB

POUŽIJTE OBÁLKU

DĚKUJEME

 

10-22-15-08-48-19-postapng.png

 

 

 

pizza-pecejpg.jpg

 

01-04-17-01-33-03-village-candle-uvodni-950x602jpg.jpg

 

12-06-14-07-14-04-axeinhand2312pxwidth314jpg.jpg

 

10-26-14-02-43-43-ecofanpng.png

 

10-21-13-10-18-55-audio_blue-copygif.gif

RÁDIO SPOT

 

 

Doživotní záruky

1657jpg.jpg

Záruční podmínky pro grily na dřevo

Pro série na dřevěné uhlí (kotlíky, PRO605 na dřevěné uhlí)

Omezená doživotní záruka grilů na dřevěné uhlí Napoleon President
NAPOLEON garantuje, že materiály a zpracování, užité při výrobě Vašeho nového grilu, budou odolné vůči
vadám následující dobu od jeho koupi:


Smaltované víko a mísa DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA
Plastová madla 10 let
Smaltované litinové grilovací rošty 5 let plus5
Drátěné rošty 2 roky
Drátěný uhelný rošt 2 roky
Všechny ostatní části 2 roky


plus5 značí časový úsek rozšířené záruky, díky které budou náhradní díly zákazníkovi k dispozici dalších pět
let za 50 % z aktuální maloobchodní ceny.

 

 

Záruční podmínky Pro přenosné grilygrilovaninacestach1424jpg.jpg


Pro modely TQ285 / PRO285

Omezená záruka plynového grilu Napoleon President.

NAPOLEON garantuje, že materiály a zpracování, užité při výrobě Vašeho nového grilu, budou odolné vůči
vadám následující dobu od jeho koupě:

Souprava víka 5 let plus5
Kryt konstrukce 5 let plus5
Nerezové trubicové hořáky 5 let plus5
Smaltované litinové grilovací rošty 5 let plus5
Plastové díly 5 let
Všechny ostatní části 2 roky

plus5 značí časový úsek rozšířené záruky, díky které budou náhradní díly zákazníkovi k dispozici dalších pět let za 50 % z aktuální maloobchodní ceny.

 

 

Záruční podmínkypro plynové grily10napoleonpt4502jpg.jpg

Pro série Prestige, Mirage, LEX, LE a Triumph

Omezená doživotní záruka plynového grilu NAPOLEON PRESIDENT RESIDENT

NAPOLEON garantuje, že materiály a zpracování, užité při výrobě Vašeho nového grilu, budou odolné vůči
vadám následující dobu od jeho koupi:

Hliníkové kryty / nerezová konstrukce DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA
Nerezové víko DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA
Smaltované víko DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA
Nerezové grilovací rošty DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA
Nerezové trubicové hořáky 10 let plus5
Nerezové kryty hořáků 5 let plus5
Smaltované litinové rošty 5 let plus5
Nerezový infračervený červený hořák na rožeň 5 let
Keramický infračervený hořák na rožeň (včetně clony) 3 roky
Keramický infračervený vnitřní nebo boční hořáky 2 roky
(včetně clony)
Všechny ostatní části 2 roky

plus5 značí časový úsek rozšířené záruky, díky které budou náhradní díly zákazníkovi k dispozici dalších pět
let za 50 % z aktuální maloobchodní ceny.

 

Podmínky a omezení

NAPOLEON ručí za vady na svých produktech pouze svému původnímu kupci za předpokladu, že nákup byl proveden
přes autorizovaného prodejce NAPOLEON a splňuje následující podmínky a omezení:
Tato záruka není přenositelná a nemůže být rozšířena nikým z našich zástupců.
Plynový gril musí být instalován oprávněným, autorizovaným servisním technikem nebo dodavatelem.
Instalace musí být provedena v souladu s instalačními instrukcemi, které jsou součástí produktu, a v souladu s místními stavebními a požárními předpisy.
Tato záruka nepokrývá poškození způsobená nesprávným zacházením, neudržováním grilu, vznícením tuku,
nevhodným prostředím, nehodou, přestavbou grilu, hrubým zacházením nebo nedbalostí.
Instalace dílů od jiného výrobce anuluje záruku. Ztráta barvy plastových částí z důvodu používání chemických čističů nebo vystavení slunečnímu záření není kryta touto zárukou.
Tato záruka dále nepokrývá praskliny, promáčknutí, natírané povrchy, korozi nebo ztrátu barvy teplem, abrazivními nebo chemickými čističi, ani odlupování smaltovaných částí, ani se nevztahuje na díly užívané při instalaci grilu.
V případě poškození části bez stanovené délky záruky do takové míry, že gril nelze používat (prorezlé nebo prohořelé),
bude výměna části provedena. Všechny vyměněné díly v souladu se zásadami omezené doživotní záruky President jsou předmětem jediného požadavku.
Po prvním roce se může dle uvážení a respektování této záruky NAPOLEON zprostit všech povinností v souladu s touto
zárukou a některé poškozené díly v záruce pak hradí původní kupující.
NAPOLEON nenese odpovědnost za instalaci, pracovní sílu ani jiné náklady nebo výdaje, související se zpětnou
montáží reklamovaných dílů. Takové náklady nejsou kryty touto zárukou.
Zaopatření obsažená v této omezené doživotní záruce jsou uvedena výše a NAPOLEON není za žádných okolností
povinen rozšiřovat záruku na nahodilé nebo nepřímé škody.
Tato záruka definuje povinnosti a závazky společnosti NAPOLEON vzhledem k plynovému grilu NAPOLEON a ostatní
záruky vyjádřené nebo zahrnuté k tomuto produktu, jeho komponentům nebo vybavení se vyjímají.
NAPOLEON také nepřebírá, ani neopravňuje žádnou třetí stranu k převzetí ostatních závazků v souvislosti s prodejem
tohoto produktu.
NAPOLEON není zodpovědný za: přehřátí, uhasínání vlivem vnějších podmínek jako jsou silný vítr nebo neadekvátní
větrání.
Všechny škody na plynovém grilu způsobené počasím, prudkým deštěm, hrubým zacházením, chemickými látkami nebo
čističi nejsou odpovědností NAPOLEON.
Při vytvoření požadavku v souvislosti se zárukou bude NAPOLEON požadovat účet od nákupu nebo jeho kopii spolu se
sériovým číslem a modelem grilu.
NAPOLEON si vyhrazuje právo na prozkoumání reklamovaného produktu nebo dílu pro pozitivní vyřízení požadavku.
NAPOLEON nenese odpovědnost za dopravní náklady, náklady na pracovní sílu ani za vývozní cla.